VVD wil aanpak lachgas

De VVD is ter ore gekomen dat het gebruik van lachgas en drugs zicht verplaatst in de regio naar Stichtse Vecht door handhaving in omliggende gemeenten. De VVD wil daarom actie van het college van B&W. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

VVD Stichtse Vecht: 'Op 10 september 2021 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld over het in te stellen cameratoezicht op het parkeerterrein bij MHV Maarssen in verband met de onveilige situatie en het recente ernstige incident. In aanvulling hierop hebben we recent van de politie vernomen dat het probleem met het gebruik van lachgas en drugs zich verplaatst naar Stichtse Vecht naar aanleiding van handhaving in omliggende gemeenten zoals Utrecht.'

De VVD vervolgt: 'In januari 2021 heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Stichtse Vecht aangepast om zo de burgemeester te voorzien van voldoende en diverse handvatten om overlast gedegen te kunnen aanpakken. Deze aanpassing dient niet slechts om de burgemeester te voorzien van instrumentarium maar dient ook daadwerkelijk te worden toegepast om de veiligheid te borgen van onze inwoners.'

De VVD pleit voor aanpak in relatie tot de overlast rondom het sportterrein van MHV: 'Het college heeft de mogelijkheid om door middel van een aanwijzingsbesluit een gebied aan te wijzen waar het gebruik van lachgas, het treffen van voorbereidingen hiertoe of het bij zich hebben van voorwerpen of stoffen ten behoeve van dat gebruik per definitie verboden is ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat.'

In een reeks vragen, vraagt de coalitiepartij aandacht voor de problematiek: 'Bent u bereid de handhaving te intensiveren om deze migratieoverlast van omliggende gemeenten ten gevolge van steviger handhaving aldaar tegen te gaan?' en: 'Heeft het college reeds aanwijzingsbesluiten genomen om het lachgasverbod in bepaalde gebiden concreet te effectueren?' en: 'Welke maatregelen neemt u om trends in omliggende gemeenten te signaleren zodat u hierop actief kunt anticiperen en we een migratieoverlast tijdig kunnen tegenhouden en tot stoppen brengen?'