Waar komen de ondergrondse containers in Maarssenbroek?

De inwoners van Maarssenbroek konden in november meepraten over de locaties waar de gemeente de ondergrondse restafvalcontainers willen plaatsen. Op 17 mei praat de gemeente tijdens een bijeenkomst verder met geïnteresseerden. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Er zijn diverse suggesties binnen gekomen. Op die locaties hebben we proefsleuven gemaakt om te kijken of deze geschikt zijn. Op 17 mei 2022 houden we een inloopbijeenkomst om hierover door te praten. De inwoners van Maarssenbroek hebben hier een brief over gehad. Inwoners zijn van harte welkom tussen 16:00 en 21:00 uur in De Ark, Duivenkamp 844.'

Lees meer over omgekeerd afval inzamelen.