Waarom stemmen voor Provinciale Staten?

Het is bijna zo ver, morgen 15 maart kan er weer gestemd worden op de Provinciale Staten. Waarom zou je gaan stemmen en hoe belangrijk is jouw stem dan als bewoner gemeente Stichtse Vecht?

Nederland heeft twaalf provincies en elke provincie heeft haar eigen volksvertegenwoordiger, ook wel de Provinciale Statenleden genoemd. Zij bepalen in de provincie het beleid over de belangrijkste punten en zij voeren de controle uit over het Dagelijks Bestuur, genaamd de Gedeputeerde Staten. Op 15 maart kan er op deze volksvertegenwoordigers gestemd worden. De Provinciale Statenverkiezingen hebben dus veel invloed op de gemeenten, omdat de gemeenten zich moeten houden aan het beleid van de provincie op het gebied van onder andere infrastructuur, wonen en natuur. Het is dus belangrijk als inwoner van de gemeente om op een partij te stemmen die aansluit bij jouw speerpunten. Mieke Hoek van de lokale partij het Vechtse Verbond zit zowel in de gemeenteraad van Stichtse Vecht en als statenlid namens  de landelijke partij 50Plus in de Provinciale Staten van Utrecht. Vanuit haar ervaring ziet zij hoeveel invloed de Provinciale Staten hebben op de gemeente. Je kunt dus wel een eigen coalitie hebben en daarin een partij waar jij op gestemd hebt maar als er landelijke richtlijnen zijn op het beleid kan het zomaar zijn dat de provincie een gemeente toch in die richting stuurt. Daarom is het stemmen op 15 maart van belang.

Een van de oppositiepartijen in gemeente Stichtse Vecht is GroenLinks met drie zetels. ‘Wij hebben zin in de toekomst’, vertelt Albert Gemke, raadslid van GroenLinks. Zijn belangrijkste speerpunten zijn de energietransitie en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk op het gebied van woningbouw. Deze speerpunten kunnen volgens Gemke verbeteren als er een duidelijke visie door de provincie wordt neergelegd.

Terwijl de oppositiepartij GroenLinks pleit voor het plaatsen van windmolens in de gemeente, pleit de grootste coalitiepartij Lokaal Liberaal voor het niet plaatsen van windmolens in de gemeente. ‘Plaats de windmolens in de gemeentes die het wel willen of zet ze in de Noordzee neer, zodat er vanaf daar energie wordt gewonnen en vervoer die energie over het land heen’, beargumenteert Ronald van Liempdt, raadslid van Lokaal Liberaal. Volgens GroenLinks is deze discussie niet meer van deze tijd. Gemke reageert hierop met: ‘De gemeente toont nu een houding dat andere gemeentes het probleem mogen oplossen en dat Stichtse Vecht de handen wel schoon wast. Daarom is het goed dat de provincie dit probleem oppakt en er regionaal naar wordt gekeken.’

Dit is een van de punten waar GroenLinks zich op gemeentelijk niveau aan stoort, omdat de gemeente deze discussie niet wil aangaan. ‘Dit is hartstikke dom, want de energietransitie is noodzakelijk en dat moet nu ook doorgezet worden’, vertelt Gemke. Als GroenLinks op provinciaal niveau sterk wordt, kunnen zij volgens Gemke het beleid bijsturen. Doordat de gemeente dan de verantwoordelijkheid krijgt om met de andere gemeentes in de provincie samen te werken, moeten zij dit probleem wel onder ogen komen.

Een grote politieke partij in Stichtse Vecht is de coalitiepartij Lokaal Liberaal, met zeven zetels op zak. Echter is deze partij géén landelijke partij. Er kan dus op 15 maart bij de Provinciale Verkiezingen niet gestemd worden op Lokaal Liberaal. Maar de coalitiepartij heeft wel speerpunten waarvan zij hopen dat de provincie die op peil blijft houden, zoals bouwprojecten. ‘Doordat de provincie allerlei restricties en bepalingen opstelt voor het bouwen van woningen, wordt het alleen maar duurder en minder interessant voor projectontwikkelaars’, vertelt Van Liempdt. Dit moet volgens Lokaal Liberaal opgelost worden en daarvoor moet de provincie mogelijkheden bieden.

Volgens Van Liempdt is er bij de Provinciale Statenverkiezing geen aansluitbare partij op Lokaal Liberaal waarop wel gestemd kan worden. ‘We hopen wel dat er straks een coalitie komt die daadwerkelijk naar de gemeente luistert.’ Maar zelf weet raadslid Ronald van Liempdt nog niet op welke partij hij gaat stemmen op 15 maart.