Wat besloot de raad op 2 november?

Op dinsdag 2 november was er weer een gemeenteraadsvergadering. Raadsleden kwamen bij elkaar om besluiten te nemen.

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 2 november 2021

Opening raadzaal
Omdat het vanwege corona niet is gekomen tot een officiële opening van de nieuwe raadzaal, stond burgemeester daar kort bij stil. Een symbolische herdenkingsmunt werd uitgereikt aan drie leden van de raad. Alle andere gemeenteraad- en commissieleden ontvangen deze herdenkingsmunt. Deze staat symbool voor 10 jaar Stichtse Vecht en het gebruik van het nieuwe huis van de democratie. 

Inspreekrecht
Diverse inwoners maakten gebruik van het inspreekrecht. Zij spraken de raad toe. Inwoners maakten zich zorgen over de plannen rondom een pand aan de Herenstraat in Breukelen.

Vragenhalfuur
In het vragenhalfuur van de raad stelde PVV fractievoorzitter Wim Ubaghs vragen over de huisvesting van statushouders in Stichtse Vecht. 

Benoeming nieuwe commissieleden
Drie inwoners van Stichtse Vecht werden benoemd als commissielid. Twee voor de VVD en één voor Lokaal Liberaal. De heer M.V. van Luipen namens de VVD. De heer J. van Vrouwerf, wonende te Breukelen

Hamerstukken
Door het aannemen van twee hamerstukken ging de raad akkoord met het niet heffen van precariobelasting voor horecagelegenheden. Ook werd het bestemmingsplan Mijdensedijk 45 in Nieuwersluis aangenomen.Het plan rondom de Haarrijnweg 5 in Maarssen werd in de raad uiteindelijk een hamerstuk. Het nieuwplan kan verder in gang worden gezet.

Structurvisie Zogwetering
De gemeenteraad van Stichtse Vecht is in de raadsvergadering van 2 november akkoord gegaan met de structuurvisie Zogwetering in Maarssen-Dorp. De nieuwe toekomstige woonwijk zal bestaan uit 100 tot 130 woningen. Er komt sociale huur, middenhuur en ook vrije sectorwoningen. De nieuwe toekomstige woonwijk komt op de plek van de voormalige waterzuivering en het huidige afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp.De aangenomen structuurvisie is nog maar een ‘houtskoolschets’. Nu dat de raad akkoord gaat met de visie, kan het college van B&W verder aan de slag met de uitwerking van de ideeën.

Motie opvang vluchtelingen
De motie omtrent de noodopvang van vluchtelingen leverde de langste discussie op van deze raad. Uiteindelijk werd die motie niet aangenomen.

Integrale uitzending Rondom de Raad 2 november