Wat betekent het concreet nu dat de raad unaniem het bestemmingsplan de Vecht heeft aangenomen?

In de raad van 1 november werd het bestemmingsplan de Vecht behandeld. Het plan werd door de raad unaniem aangenomen. Het bestemmingsplan gaat over het gebruik van de rivier en de regels die hier van toepassing zijn. Het doel van dit bestemmingsplan is om alle regels die al jaren gelden voor iedereen inzichtelijk te maken, te actualiseren en waar mogelijk te uniformeren. Wat is er nu besloten en wat betekent dit concreet?


Meer nieuws