Waterschap Amstel, Gooi en Vecht investeert in waterrobuuste woonwijken

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven van inwoners om hun woonwijk klimaatbestendig te maken. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Droogte en extreme regenval wisselen elkaar af. Nederland moet zich voorbereiden het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Om ook in de toekomst veilig en prettig te kunnen leven en wonen. Daarom opent waterschap Amstel, Gooi en Vecht de stimuleringsregeling "Geef Groen en Water de ruimte". Inwoners kunnen voor hun initiatief maximaal 1000 euro per huishouden aanvragen.

Peter Smit (bestuurder waterschap Amstel, Gooi en Vecht): "Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt niet alleen voor sterke dijken en het opslaan van water in tijden van droogte, maar ook voor waterrobuuste woonwijken. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Woonwijken kunnen veel druppels hebben, maar bij zware regenval telt letterlijk iedere druppel. Met deze regeling willen we onze inwoners financieel helpen om zelf aan de slag te gaan en te investeren in toekomstbestendige leefomgeving. Een leefomgeving die is ingericht op klimaatverandering, waar water en groen de ruimte krijgen". 

Samen met gemeentes doet waterschap Amstel Gooi en Vecht er alles aan om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar het is al aan de gang, dus is het nodig om ons gebied voor te bereiden en aan te passen op meer hitte, wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen.  Met groene daken, het vergroenen van tuinen en/of een regenton wordt het riool tijdens piekbuien ontlast en wordt het regenwater lokaal opgevangen.

Hoe werkt het? 
In 2021 is er 125.000 euro beschikbaar, in 2022 150.000. Vanaf 2023 tot en met 2027 is er jaarlijks 250.000 euro beschikbaar Ook organisaties zonder winstoogmerk, zoals buurtinitiatieven en VVE's kunnen een beroep op de regeling doen. Voor hen is er maximaal 25.000 euro beschikbaar. Uitgangspunt is dat de helft van de gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Aanvragen is eenvoudig via https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/