Wederom verlenging voor door burgemeester gesloten chaletwoning Tienhoven

Zondag 3 juli heeft de burgemeester naar aanleiding van een explosie bij een chaletwoning in Tienhoven de woning gesloten. De sluiting werd een aantal keer verlengd en wordt nu weer verlengd.

Destijds gaf de politie aan uit te gaan van een gerichte actie waarbij op zondagnacht 3 juli om 05.30 uur een explosief afging bij de woning van de Maarsseveense Plassen. Er raakte destijds niemand gewond bij de ontploffing. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Uit informatie van de politie blijkt dat er nog steeds sprake is van dreiging van verstoring van de openbare orde. Daarom heeft de burgemeester besloten de sluiting van de chaletwoning vanaf 30 september nog eens met 30 dagen te verlengen, om zo de openbare orde en veiligheid van omwonenden zo goed mogelijk te kunnen handhaven.'

Cameratoezicht

Op vrijdag 8 juli heeft de burgemeester ook besloten om voor een periode van 3 maanden cameratoezicht toe te passen op de openbare plaats voor het betreffende chalet. Gemeente Stichtse Vecht: 'Samen met politie en Openbaar Ministerie wordt voortdurend gekeken naar passende veiligheidsmaatregelen. In overleg met politie en Openbaar Ministerie wordt voortdurend gekeken naar de relevantie en noodzaak van de inzet van woningsluiting. Zowel verlenging van de sluiting is mogelijk als het eerder opheffen van de sluiting als daar aanleiding toe is.'