Welzijn Stichtse Vecht heet voortaan MOmenz

Afgelopen vrijdag werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe naam en koers van Welzijn Stichtse Vecht gelanceerd. Welzijn Stichtse Vecht gaat voortaan als MOmenz door het leven.

MOmenz in eerdere berichtgeving: ‘De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de omvorming van de organisatie. We werken toe naar een expertisecentrum voor maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning. Van daar uit bieden experts oplossingen voor actuele vraagstukken. De komende jaren zullen zij ons concentreren op de gezondheid van mensen en op de toename van de zorgbehoeften.’

MOmenz staat voor: Maatschappelijke Ondersteuning, Maatschappelijke Ontwikkeling en Maatschappelijk Ondernemerschap. Ook verwijst MOmenz naar het moment. Dat is de hefboomkracht (Nm). MOmenz op haar nieuwe website: 'Want wij van MOmenz zijn een team van professionals en vrijwilligers die samenwerken aan allerlei vormen van Maatschappelijke Ondersteuning. Dat is onze kracht: samen met 400 betrokken vrijwilligers staan wij klaar voor onze medemensen die een zetje in de rug goed kunnen gebruiken. We bieden ondersteuning die mensen in staat stelt om zelfstandig het leven te hebben dat zij  graag willen. Ondersteuning  die inwoners en organisaties helpt om nieuwe initiatieven van de grond te tillen. En ondersteuning bij allerlei thema’s die in toenemende mate spelen zoals: mantelzorg, gezondheid, inburgering, de weg vinden naar regelingen en instanties. MOmenz is een hybride organisatie. Wij werken zowel online als offline. Onze online gidsen zijn er om over actuele thema’s de beste informatie aan te reiken. En onze offline gidsen zijn mensen die andere helpen om de weg te vinden naar regelingen, organisaties en instanties.'

Ook de nieuwe website is sinds vrijdag 27 januari gelanceerd. 


Meer nieuws