Welzijn Stichtse Vecht zoekt vrijwillige Welzijnscoaches

In verband met uitbreiding zoekt Welzijn Stichtse Vecht vrijwillige Welzijnscoaches in Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen

Wil jij van betekenis zijn voor een ander en lijkt het je leuk om mensen te begeleiden? Vind je het daarnaast interessant om samen te werken met Zorg en Welzijn?

Kom dan bij ons werken, bij Welzijn Stichtse Vecht en wordt Welzijnscoach binnen het project Welzijn op Recept.

Wat is welzijn op recept?
Welzijn op Recept is een manier om mensen te helpen, die zich vaker melden bij hun huisarts met klachten zoals piekeren, slecht slapen, vermoeidheid, rug-,nek- en hoofdpijn.

Een huisarts geeft een verwijzing naar Welzijn op Recept wanneer er sprake is van (psychosociale) problematiek die niet direct medisch opgelost kan worden. Hierbij kun je denken aan: 'Mijn partner is overleden en ik voel me zo alleen'; 'Ik ben met pensioen gegaan en ervaar mijn alledag als een sleur'; 'Ik voel me niet fit en zou zo graag gezonder willen leven'; 'Ik ben verhuisd, ik ken niemand, maar ik durf niet op anderen af te stappen'.

Wat doe jij?
Een welzijnscoach gaat met de deelnemer op zoek naar passende activiteiten die aansluiten bij de interesses van de deelnemer. Wat kan iemand goed of waarvan krijgt iemand energie. Je biedt mogelijkheden aan, ondersteunt, geeft informatie en advies, stimuleert en helpt de deelnemer om keuzes te maken.

Profiel welzijnscoach:
De welzijnscoach bij WSV, is een vrijwilliger die zelfstandig werkt aan het versterken van het welbevinden van mensen met een ondersteuningsvraag in het sociaal domein. Hij/ zij koppelt terug naar de adviseur Welzijn die de contacten onderhoudt met de huisarts.  De Adviseur Welzijn begeleidt en coacht jou.  

Je bevordert participatie en stimuleert mensen om stappen te zetten en contacten te leggen en deel te nemen aan activiteiten of (vrijwilligers)werk.

Je werkt vraag en oplossingsgericht en zoveel mogelijk vanuit de eigen regie van de inwoner.

Wat mag je verwachten?
Waardevol werk waarbij je echt het verschil kunt maken en bijdraagt aan het welzijn van mensen.

Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de adviseurs Welzijn

Een team van enthousiaste collega welzijnscoaches

Voor aanmelding of meer informatie kun je via 0346 – 290710 contact opnemen met:

Daphne de Vette: d.devette@welzijnsv.nl  of Marieke Reversma: m.reversma@welzijnsv.nl