Werkconferentie vitale lokale media: hoge opkomst, grote urgentie

De eerste, fysieke werkconferentie over de versterking van de lokale media vond op 23 september plaats. Want de lokale media staan onder druk en dat is niet goed voor de lokale democratie.Ruim 50 vertegenwoordigers van mediabedrijven en overheden uit de provincie Utrecht en daarbuiten, discussieerden over het probleem en de (mogelijke) oplossingen.

De werkconferentie startte met een plenair gesprek tussen Allard Berends, Omroep Flevoland, Danielle Arets, Fontys Hogeschool Journalistiek, Arthur Vierboom, onafhankelijk media-adviseur, Thomas Bruning, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Jantine van den Hoven, indebuurt.nl en Marc Visch van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Hier werd al snel duidelijk wat de grootste problemen zijn: gebrek aan structureel geld, een tekort aan medewerkers en te weinig geld van de (lokale) overheid. Omdat de media zo onder druk staan, is er ook geen ruimte voor de broodnodige innovatie. 

Toename werkdruk

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, constateerde dat bij de commerciële media de redacties de laatste 20 jaar zijn gehalveerd. De werkdruk is toegenomen. Ook is er flink bezuinigd bij de regionale en lokale publieke omroepen. Daardoor kan de journalistiek niet meer gelijkwaardig meedoen de politiek en andere partijen. “Zorg dat je structureel genoeg budget reserveert voor de lokale journalistiek, in plaats van dat je een tijdelijk fonds of potje maakt.” Wethouder Koser Kaya van Amersfoort benadrukte het belang van een goed medialandschap in de provincie, en een goede zendmachtiging. “Als gemeente krijgen we veel taken naar ons toe, daar hoort ook een kritische pers bij, de luis in de pels. Daarvoor is versterking nodig.’ 

Community building

Arne Schaddelee, als gedeputeerde verantwoordelijk voor de lokale media en initiatiefnemer van de werkconferentie, opende de middag. “De enorme opkomst en ieders bijdragen onderstrepen de urgentie van de problemen waar lokale en regionale media mee kampen. Goed functionerende lokale media zijn essentieel voor een gezonde lokale democratie. Daarmee vind ik dit een van de belangrijkste opgaven van deze tijd. Als provincie leggen we graag verbinding, zoals ook met deze werkconferentie. Het uitwisselen van kennis en goede ideeën, is al een eerste stap.”