Werkzaamheden bij legakkers in Breukelen bijna klaar

Misschien is het je opgevallen: in de Kievitsbuurten bij Breukelen zijn werkzaamheden geweest aan enkele legakkers. Gemeente Stichtse Vecht: 'We voeren hier namelijk pilots uit. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar, waardoor we kunnen starten met het monitoren van de pilots.' (Foto website gemeente Stichtse Vecht).

Met de pilots onderzoekt de gemeente welk type natuurvriendelijke oever het beste werkt om de natuur te stimuleren én de legakkers te beschermen. Die werkzaamheden hoorden bij het project ‘Herstel en Duurzaam behoud legakkerlandschap’, dat onderdeel is van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

De werkzaamheden

Bij 6 legakkers heeft Stichtse Vecht verschillende typen beschoeiingen geplaatst en technieken toegepast. Daarmee willen we we natuurvriendelijke oevers laten ontstaan. Bij enkele pilots brachten we bagger aan. Uiterlijk eind juni planten we riet en brengen we drijvende constructies aan.

Monitoren van de pilots

2 broedseizoenen lang gaan we de pilots monitoren. Gemeente Stichtse Vecht: 'We kijken dan vooral naar de rietontwikkeling, het krimpen van de bagger en de stabiliteit van de nieuwe beschoeiingen. Bij 3 pilots monitoren we ook telkens de zuurstofconcentratie in het water, omdat we daar nieuwe technieken gebruiken.'

Subsidieregelingen voor particulieren

De meeste van de legakkers in het gebied zijn eigendom van particulieren. Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij helpen ze om dit bijzondere gebied te behouden, door subsidieregelingen op te stellen voor de  2 meest succesvolle technieken. Zij kunnen daarmee voordelig hun beschoeiing vervangen. Als de pilots eind 2023 klaar zijn, wordt meer bekend over de subsidieregelingen.'

Een bijzonder landschap

De noordelijke en de zuidelijke Kievitsbuurt bij Breukelen vormen een uniek cultuurlandschap in Europa. Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit willen we graag behouden. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de biodiversiteit van het gebied. Onder andere insecten, kikkers, padden, kleine, zoogdieren en vissen leven hier.'