Werkzaamheden Herenweg / Gageldijk weer opgestart

De gemeente start de werkzaamheden aan de Herenweg / Gageldijk weer op. Deze waren tijdelijk stilgelegd vanwege werkzaamheden die door Stedin uitgevoerd werden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Middenspanningskabel

Gemeente Stichtse Vecht: 'In februari 2021 meldde Stedin dat zij een nieuwe middenspanningskabel van 10,5 km lengte in het gebied gaan aanleggen, deels ook langs de Herenweg en de Gageldijk. Omdat niet bekend was waar de nieuwe kabel exact zou komen te liggen en de directe gevolgen hiervan voor de asfaltdeklaag onduidelijk waren, namen wij in maart 2021 het besluit om de werkzaamheden van de gemeente deels on hold te zetten en de rijbanen te voorzien van een tijdelijke verharding/deklaag.' In de zomer van 2022 is Stedin gestart met de werkzaamheden. Deze zijn medio december 2022 afgerond. Na overleg met nutsbedrijven zijn er op korte termijn geen andere ingrijpende of langdurige nutswerkzaamheden aan de Herenweg - Gageldijk te verwachten. Reden voor de gemeente om de werkzaamheden weer op te starten.

Werkzaamheden

Gemeente Stichtse Vecht: 'In Q1 2023 worden de werkzaamheden van de gemeente weer opgepakt. Gedurende deze periode worden enkele aanpassingen aan het riool in de Herenweg en Gageldijk uitgevoerd. Met de afrondende activiteiten van het huidige contract (weghalen van de klinkers en asfaltering van de Herenweg en het aanbrengen van de asfaltdeklaag op de Gageldijk), verwachten we in Q2 2023 te kunnen starten. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden medio augustus 2023 worden afgerond. Na gereedkomen van het werk start een actieve onderhoudsperiode van 12 maanden. Eventuele schades en of gebreken welke in deze periode ontstaan of aan het licht komen, kunnen snel hersteld worden. Na een jaar wordt het beheer en onderhoud onderdeel van de reguliere werkzaamheden.'

Financiële consequenties

De totale kosten komen naar verwachting uit op 11,4 miljoen euro en beslaan investeringen voor riolering, wegen en groen. Het project stonde de afgelopen jaren in de picture door problemen en overstijging van begrote budgetten. Oppositiepartijen willen al jaren dat de 'onderste steen' boven komt. Het college van B&W ging aan de slag met een audit. Ook werden er door de gemeente onderzoeken ingesteld.