Wie krijgt er gelijk van de Raad van State in dossier hondenpension Loenen aan de Vecht?

Omwonenden zijn naar de Raad van State gestapt om de eerder afgegeven vergunning voor een hondenpension in Loenen aan de Vecht aan te vechten. De raad stemde eerder - eind 2020 in krappe meerderheid - in met de komst. (Archieffoto ter illustratie)

Lange weg

Voor de aan de Rijksstraatweg gevestigde boer zijn de plannen niet van gisteren. Al jaren probeert hij een hondenpension aan zijn bedrijf toe te voegen. Dat leidde tot een lange bestuurlijke weg van besluitvorming. In 2019 verleende het college van B&W een omgevingsvergunning waarna omwonenden naar de rechtbank stapten. Deze oordeelde dat een verklaring van geen bedenkingen ontbrak waarna wederom bestuurlijke bespreking van het onderwerp in de raad van Stichtse Vecht plaatsvond. Op 3 november 2020 ging de raad in meerderheid (20 stemmen voor en 13 stemmen tegen) akkoord met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 

Raad van State

Afgelopen dinsdag volgde wederom een juridisch vervolg; de omwonenden gingen in beroep bij de Raad van State meldt Agraaf op haar website. De omwonenden willen dat er een geluidsonderzoek wordt uitgevoerd naar het geblaf van de (maximaal) 68 honden die het pension mag opvangen. Daarnaast stellen omwonenden in hun verweer dat er sprake is van manipulatie. Die manipulatie had zich eerder vertaald in een integriteitsmelding die destijds door waarnemend burgemeester Van Mastrigt in behandeling werd genomen. Haar conclusie was destijds dat er geen concrete aanwijzigingen van schendingen van de integriteit zijn geconstateerd om een uitgebroed onderzoek te starten; de besluitvorming van het hondenpension in Loenen aan de Vecht was volgens haar in orde. 

Volgens de betreffende eigenaar van het pension voldoet het hondenpension aan alle milieu-eisen en komt er een geluidsscherm van glas en worden er tal van maatregelen genomen om de overlast te beperken. Datgene wat de eigenaar destijds ook in de gemeenteraadsvergadering van eind november 2020 heeft benoemd. Wachten is het nu op de uitspraak van de Raad van State.