‘Wij vragen extra aandacht voor de veiligheidsaspecten van de Vechtse Vaarparade’

Vorige week meldde wij op onze website dat een kink in de kabel op de loer ligt voor de komende editie van de Vechtse Vaarparade (zaterdag 10 september). Gemeente Stichtse Vecht bevestigt in een reactie dat het samen met de hulpdiensten extra aandacht vraagt voor de veiligheidsaspecten van het evenement: ‘Vorig jaar is de Vechtse Vaarparade op een aantal punten - los bezien van de toen geldende coronamaatregelen - niet helemaal goed verlopen en dit is met de organisatie geëvalueerd,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht.

Organisatie Stichting Evenementen Stichtse Vecht gaf vorig jaar al aan boos en teleurgesteld te zijn over het eindverslag. Met de door de gemeente en hulpdiensten gewenste 'extra aandacht voor de veiligheidsaspecten' komt daar nu - circa 1 maand voor een nieuwe editie -  een vervolg op. Juist datgene wat organisator Hoek vorig jaar al aangaf te willen voorkomen. 

Onzinnig

Organisator Arjan van den Hoek namens Stichting Evenementen Stichtse Vecht gaf al eerder aan de aanscherping als ‘onzinnig’ te zien, dat er ook tijdens de editie van vorig geen onveilige situaties hebben plaatsgevonden en dat inwoners genoten van een groot gezamenlijk feest: ‘De gemeente stelt nu echter onzinnige eisen die ze dit jaar al wilt instellen. Als dat wettelijk kan, dan staat alles weer op losse schroeven en is het onzeker of we dit jaar en komende jaren de Vechtse Vaarparade kunnen organiseren.' 

Verantwoordelijkheid

De gemeente en hulpdiensten kijken daar echter anders tegenaan en stellen dat de organisatie naast de verantwoordelijkheid op het water ook verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen langs de kades, maar dat er wel sprake is van samenwerking. ’ De Vaarparade trekt voorzienbaar relatief veel publiek naar de vaarroute en dat vraagt zorg en aandacht voor de veiligheid van bezoekers en de openbare orde, op het water en langs de kant. Zowel de organisatie als de gemeente en hulpdiensten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij vragen de organisatie daarom om duidelijk aan te geven hoe zij voornemens is om het evenement in goede banen te leiden. Gebaseerd op de plannen van de organisatie en aanvullend daarop zullen de hulpdiensten waar nodig aanvullende maatregelen nemen,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht. 

Beperken van risico’s

Wie een evenement organiseert, moet het risico voor bezoekers beperken. Dat is in heel Nederland het uitgangspunt. De evenementenorganisator stelt daarom een veiligheidsplan op en legt dat voor aan de gemeente. Een woordvoerder namens gemeente Stichtse Vecht: ‘We zijn in de vergunnings- en voorbereidingsfase altijd (en op dit moment ook) in gesprek met elkaar. En wij denken graag mee vanuit de verschillende disciplines met evenementenorganisatoren. Dit doen wij niet alleen in het belang van de bezoekers van het evenement, maar ook in het belang van de evenementenorganisator en diens wettelijke aansprakelijkheid. Een evenementenorganisator heeft namelijk te allen tijde een zorgplicht.’

Dreiging handdoek in de ring scenario

Het jaarlijks terugkerende drukbezochte evenement wordt door een grote groep vrijwilligers georganiseerd. Met de mate van hoge verantwoordelijkheid en het lopen van de nodige risico’s, wordt het voor vrijwilligersorganisaties steeds moeilijker om leuke activiteiten in Stichtse Vecht te organiseren. Motivatie en een ongekende drive houden dit soort organisaties op de been. Toch dreigt ‘een handdoek in de ring’ scenario in de toekomst. Hoe lang nemen vrijwilligers nog deze verantwoordelijkheden en risico’s? In het geval van de vaarparade liet organisator Arjan van den Hoek daar eerder al iets over los: ‘Dan is het onzeker of we dit jaar en komende jaren de Vechtse Vaarparade kunnen organiseren.’

Waardering en trots

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: ‘Wij hebben grote waardering voor de inzet van vrijwilligers. Zowel in algemene zin als voor de vrijwilligers van de Vechtse Vaarparade. De inzet is vrijwillig, maar dat neemt niet weg dat je als organisator van een publieksevenement van deze omvang een verantwoordelijkheid hebt voor een goed en veilig verloop van het evenement. Wij zijn trots op een evenement zoals de Vechtse Vaarparade en wij hopen dan ook dat deze dit jaar en volgende jaren plaatsvindt. Tegelijk begrijpen wij dat dit veel vraagt van een (vrijwillige) organisatie en zullen daarom - zoals we dat altijd doen - de organisatie, gegeven de verschillende verantwoordelijkheden, waar mogelijk helpen.’


Meer nieuws