Wijdemeren: ’Wij respecteren het besluit van Stichtse Vecht’

De boodschap van een dichte deur vanuit Stichtse Vecht - is nog voor het eerste kennismakingsgesprek - in Wijdemeren beland: ‘De uitkomsten zijn duidelijk en wij respecten het besluit van Stichtse Vecht.’

Volgende week staat dat bestuurlijk gesprek tussen Stichtse Vecht en Wijdemeren gepland. Burgemeester Aptroot van Wijdemeren geeft op de gemeentelijke website aan het gesprek vooral te benutten om terug te blikken op de afgelopen raadsvergadering.

Samenvatting politieke dicsussie raad Stichtse Vecht over herindeling met Wijdemeren op dinsdag 30 januari 2024

In Noord-Holland wordt de politieke discussie van afgelopen dinsdag gezien als een fusie-nee van Stichtse Vecht en gaat men ervan uit dat de kernen van Wijdemeren hoe dan ook bij Noord-Holland blijven. Burgemeester Aptroot geeft op de website van NHnieuws aan het jammer te vinden dat er één mogelijke partner is afgevallen maar prettige buren van elkaar te blijven.

Het is nog niet bekend hoe Gooise Meren officieel kijkt naar een mogelijke fusie. Pas op zijn vroegst in maart is er vanuit die gemeente een startnotie te verwachten. Vanuit Hilversum is al eerder gekeken naar de situatie van Wijdemeren. Het Hilversumse college van B&W heeft al eerder aangegeven open te staan voor een verkennend gesprek om mogelijk te komen tot een fusie. Voorwaarde daarvoor is wel dat Hilversum als gemeente blijft bestaan.