Woningcorporaties steunen voorstel voor nieuwe gemeentelijke woonvisie

Op dinsdag 26 september neemt de gemeenteraad van Stichtse Vecht een besluit over een nieuwe woonvisie voor de periode 2023-2030. Portaal en Woningbouwstichting Vecht & Omstreken hebben per brief een officieel statement gemaakt, deze plannen te ondersteunen. Vanuit de linkerflank van de raad zijn een groot aantal voorstellen te verwachten. Zij hebben forse kritiek op de plannen. (Archieffoto ter illustratie)

Brief woningcorporaties

Portaal en Woningbouwstichting Vecht & Venen in een brief aan het college van B&W en de raad van Stichtse Vecht: 'De nieuwe Woonvisie biedt in onze ogen een helder handvat om de komende jaren de groei van het aantal sociale huurwoningen te versnellen en daarmee de wachttijd te verkorten. Sociale huurwoningen die hard nodig zijn en blijven. Ook op het gevoerde proces vanuit de gemeente kijken wij met een tevreden gevoel terug. Als gelijkwaardige partners hebben wij onze inbreng kunnen leveren.'

Politieke behandeling

Met name vanuit de linkerflank van de gemeenteraad komt vanuit de SP, GroenLinks en de PvdA flinke kritiek op de plannen. Met een eigen manifest bestaande uit een 8-punten plan zien zij nog veel ruimte voor verbetering. Tijdens de commissie van 12 september boog de politiek zich over het raadsvoorstel van het college van B&W. Ook in deze politieke vergadering werden door de genoemde partijen de nodige kritiek geuit. Ruim twintig amendementen en moties worden tijdens de raad van 26 september door de drie genoemde partijen ingediend om verbeteringen en aanpassingen op het beleid na te streven. Ook ChristenUnie/SGP, Nieuw Links en de VVD hebben reeds amendementen en moties aangekondigd.

Wij tonen weinig begrip voor de brief van de corporaties V&O en Portaal om deze Woonvisie vooral snel te accepteren

• SP Stichtse Vecht

SP niet tevreden met brief

Middels een persverklaring laat de SP weten niet blij te zijn met de brief van de woningbouwcorporaties: 'In 6 jaar (van 2017 tot 2022) wisten de gezamenlijke corporaties slechts  51 sociale huurwoningen aan hun bestand toe te voegen. In de nieuwe woonvisie wordt dat niet veel beter ondanks dat er tot 2030 er nog 4500 woningen bijkomen. Want de meeste van die nieuwe huizen zijn onbereikbaar voor de mensen die werken voor een gewoon CAO loon en een bruto jaarinkomen hebben tot € 48.625 , inclusief 8% vakantiegeld en toeslagen voor weekend- en nachtdiensten.' Gezien de behandeling in de commissie ziet het er naar uit dat de nieuwe Woonvisie door de raad zal worden aangenomen met hier en daar verbeteringen en aanvullingen vanuit partijen. 

Rondom de Raad

De behandeling ervan vindt plaats in de raadsvergadering van 26 september aanstaande. Deze gehele behandeling is dinsdag 26 september live te zijn bij het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht vanaf 19.00 uur