Woningcorporaties vragen geen huurverhoging meer bij verbeteren isolatie

Per 1 januari 2023 vragen woningcorporaties in Nederland geen huurverhoging meer voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen. Dat hebben corporaties, gemeenten, huurders en het Rijk met elkaar afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting.

Woningstichting Vecht en Omstreken

Woningstichting Vecht en Omstreken rekent vanaf heden geen huurverhoging meer door voor het verbeteren van de isolatie in bestaande woningen. Dit heeft de stichting onlangs bekend gemaakt aan huurders van 93 woningen in Loenen aan de Vecht die worden gerenoveerd. Een woordvoerder van Woningstichting Vecht en Omstreken: 'We vragen inderdaad vanaf nu geen huurverhoging meer voor het verbeteren van de isolatie in bestaande woningen. Er staan diverse projecten op de planning. Die kunnen we pas kenbaar maken als we dit met de betreffende bewoners besproken hebben en we van hen akkoord hebben gekregen voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.'

Portaal

Woningcorporatie Portaal gaat een stapje verder en gaat terug in de tijd vanaf het moment van het genomen besluit: 'Bij het maken van de afspraak werd afgestemd dat de afspraak zou gelden voor ieder project dat start vanaf 1 januari 2023. Portaal heeft besloten om deze maatregel naar voren te trekken en geen huurverhoging voor isolerende maatregelen bij woningen in projecten die na 30 juni 2022 zijn gestart met het draagvlaktraject.' Portaal vervolgt: 'Portaal wil in dat geval alle bewoners van de woningen binnen 1 draagvlakmeting dezelfde behandeling geven. Daarom heeft het bestuur besloten dat bewoners die eerder in 2022 al een huurverhoging kregen, en waarbij het gehele project pas na 1 januari 2023 opgeleverd wordt, dit weer met hen verrekend wordt.'


Meer nieuws