Wordt Op Buuren gekoppeld aan toekomstig warmtenet?

De gemeente ziet een unieke koppelkans om ook de wijk Op Buuren aan te sluiten op het warmtesysteem voor Zuilense Vecht. Daarvoor is uitbreiding van de capaciteit van de WKO op sportpark Zuilense Vecht nodig. Achteraf vergroten van de WKO is veel kostbaarder en niet efficiënt. Ook Utrecht onderzoekt thans of de wijk Zuilen of een deel daarvan aangesloten kan worden.

Zuilense Vecht

De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide zijn aan vernieuwing toe. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht willen samen met de sportverenigingen het gebied van de sportparken verbeteren en aantrekkelijker maken.

Warmtenet

Bewoners uit de wijk Op Buuren hebben hun belangstelling geuit voor mogelijke aansluiting op het warmtenet van Zuilense Vechten hierover vragen aan de gemeente gesteld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Door bewoners te betrekken bij het opstellen van het warmteplan van hun wijk, hopen we een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor een warmtenet of een andere oplossing om van het aardgas af te gaan. Op dinsdag 28 juni vindt het eerste uitgebreidere gesprek met een aantal bewoners plaats en in het najaar zal een grotere bewonersbijeenkomst worden georganiseerd.'

Gebruik subsidie

De gemeente ontvangt in 2022 ca. € 400.000 subsidie voor uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Gemeente Stichtse Vecht: 'Ons college onderzoekt of € 200.000 van deze subsidie kan worden ingezet als voorfinanciering voor uitbreiding van het warmtenet van Op Buuren. Dit gaan we echter pas doen als er voldoende draagvlak is binnen de wijk op Buuren. Als Op Buuren in de toekomst aangesloten wordt op de WKO van Sportpark Zuilense Vecht, kan dit worden verrekend met de concessiehouder van het warmtenet. Genoemd bedrag kan dan opnieuw worden ingezet voor andere klimaatinitiatieven.'