Zandpad wordt in 2026 een fietsstraat

Op 2 oktober 2018 heeft de raad een motie aangenomen om het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis om te vormen tot een fietsstraat. Het duurt echter nog tot 2026 voordat de realisering een feit is. In de tussentijd worden maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. 

Veiligheid

Gemeente Stichtse Vecht: 'De snelste wijze om invulling te geven aan deze motie is het Zandpad te voorzien van rood asfalt, het plaatsen van fietsstraat borden en belijningen die bij een inrichting van ‘auto te gast’ horen. Maar met deze aanpak zonder een meer ingrijpende herinrichting wordt de hoeveelheid verkeer op het Zandpad onvoldoende teruggedrongen waardoor het Zandpad niet veiliger wordt voor fietsers.'

Bredere aanpak

De veiligheid is voor gemeente Stichtse Vecht een reden om een bredere aanpak voor ogen te hebben: 'We kiezen ervoor om het project Zandpad fietsstraat breder aan te pakken en de fietsstraat ook landschappelijk in te passen met aandacht voor cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteiten. Zo wordt het Zandpad een veilige en aantrekkelijke recreatieve route.'

Masterplan

Om alle facetten van de fietsstraat mee te nemen wordt een masterplan opgesteld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Om tot dit plan te komen is specialistische kennis nodig en extra menskracht. Het aantrekken van een ingenieursbureau met relevante kennis is daarom noodzakelijk. In het masterplan wordt een inschatting van de totale kosten gemaakt.' 

Niet wachten tot 2026

De gemeente wil niet wachten totdat de realisering een feit is, maar wil tussentijdse maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren: 'Aangezien de definitieve inrichting tot fietsstraat langer duurt dan wenselijk, worden tijdelijke maatregelen voorgesteld. Op korte termijn worden maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze zijn gericht op het verminderen van de snelheid en het terugdringen van het autoverkeer.'

Betrekken inwoners en ondernemers

In het 2e kwartaal van 2022 zal de gemeente starten met overleg met inwoners en betrokkenen: 'In Q2 2022 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en ondernemers over de reconstructie en de voorgenomen tijdelijke verkeersmaatregelen van het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. Deze informatieavond is de start van het participatietraject met inwoners en ondernemers over de te nemen tijdelijke en definitieve verkeersmaatregelen en verkeersinrichting van het Zandpad.

woensdag 1 juni 2022 (aanvang 19.30 uur) organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst.  Aanmelden: voor 26 mei per mail via Zandpad.fietsstraat@stichtsevecht.nl met vermelding van je naam en adres.