Zijn de lange raadsvergaderingen in 2023 voorgoed voorbij?

Als pilot voor de periode van 1 januari tot 1 mei wordt de politiek gevraagd in te stemmen met wijzigingen in de manier van vergaderen. Gezien de lange raadsvergaderingen in het verleden in combinatie met 12 politieke partijen, zijn aangepaste maatregelen noodzakelijk. Tijdens de commissie Bestuur en Financiën van 6 december, gaat de politiek hierover met elkaar in debat. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - gemeenteraad van Stichtse Vecht).

Aanleiding

De meerdaagse raadsvergaderingen in het verleden, de lange behandeling van stukken door de aanwezigheid van 12 partijen in de raad en het lang debatteren zonder dat het invloed heeft op de uitkomst van de stemming, is velen binnen en buiten de lokale politiek een doorn in het oog. Aangepaste maatregelen om te komen tot effectief vergaderen is een must. Op basis van input uit de vorige raadsperiode en de inwerkperiode van de nieuwe raad heeft de werkgroep 'Werkwijze raad' meerdere voorstellen besproken en wil op basis hiervan een pilot voorstellen van zaken die direct ingevoerd kunnen worden. Deze pilot geldt van 1 januari tot 1 mei en heeft grote consequenties voor de wijze van vergaderen. Voordat het zover is gaat de politiek eerst met elkaar hierover in debat tijdens de commissie Bestuur en Financiën van 6 december aanstaande. Naar verwachting zal het voorstel tijdens de raad van 20 december ter besluitvorming worden aangeboden. 

De grootste wijzigingen

Een groot aantal wijzigingen wordt voorgesteld om toe te passen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Inspreekrecht

Inspreken voor inwoners en organisaties in de raadsvergadering wordt afgeschaft. Insprekers die willen inspreken over een onderwerp vreemd aan de agenda worden daartoe uitgenodigd bij een speciaal daarvoor ingelast moment tijdens een commissievergadering.

Hamer- en bespreekstukken

Het presidium kan voorstellen om raadsvoorstellen rechtstreeks door te geleiden naar de raad als hamerstuk, en niet eerst als bespreekstuk naar de commissie, wanneer daar voldoende aanleiding toe is. Als een fractie het onderwerp wel wil bespreken kan het geagendeerd worden voor de raad. Dan zijn minimaal 2 partijen en tenminste 5 zetels nodig om een onderwerp voor de raad ter bespreking te agenderen.

Rol van kleine partijen wordt beperkt

Er zijn minimaal 2 partijen en tenminste 5 zetels nodig om een onderwerp voor een commissievergadering te agenderen. Met deze maatregel wordt voorkomen dat op verzoek van één fractie een onderwerp ter bespreking wordt geagendeerd.

Spreektijd

In de raadsvergadering wordt een totale spreektijd per fractie ingevoerd. Elke fractie beschikt over 8 minuten spreektijd per vergadering, vermeerderd met één minuut per fractielid. Iedere fractie bepaalt zelf hoe ze deze spreektijd over de verschillende onderwerpen van de agenda verdeelt. Iedere fractie bepaalt zelf hoe ze deze spreektijd over de verschillende onderwerpen van de agenda verdeelt. Beantwoording van vragen en reageren op interrupties gaan niet van de spreektijd af. Het zelf interrumperen of stellen van vragen gaat wel van de spreektijd af.

Vergaderdiscipline

Vanuit de werkgroep worden partijen gevraagd niet altijd meer het woord te willen voeren en niet de commissie over te doen in een raadsvergadering.

De politiek buigt zicht in de commissie van 6 december over het stuk dat naar verwachting tijdens de raad van 20 december ter besluitvorming zal worden aangeboden.