Zorgen over gebrek aan kinderopvangcapaciteit in Vreeland

De inwoners van Vreeland maken zich zorgen over de beperkte capaciteit van kinderopvang en buitenschoolse activiteiten in Vreeland. De gemeente heeft daarover begin van deze maand een brief ontvangen van inwoners. Op basis van de brief heeft CDA-raadslid Sarah Lindenberg-Hess vragen aan de gemeente gesteld. (Archieffoto ter illustratie)

CDA-raadslid Sarah Lindenberg-Hess: ‘Het CDA heeft vernomen dat op 6 oktober 2023 een brief is verstuurd aan wethouder van Vliet waarin de inwoners van Vreeland hun zorgen uiten over het gebrek aan kinderopvang/buitenschoolse opvangcapaciteit in Vreeland. Is de impact van de omvang en urgentie van de opvangproblematiek en de daarbij horende druk op de leefbaarheid van Vreeland bekend bij de gemeente?’

Volgens de gemeente is de impact en de urgentie bekend maar is haar oplossende rol beperkt: ‘Onze sturingsmogelijkheden zijn beperkt vanwege marktwerking.’ Wel ziet de gemeente kansen : ‘Het aantal leerlingen wordt op 1 oktober berekend door Pronexus. Als hieruit blijkt dat het aantal leerlingen is gegroeid, dan kan het schoolbestuur een verzoek bij de gemeente indienen voor uitbreiding van het gebouw.’ Volgens het CDA-raadslid zijn de leerlingaantallen het afgelopen jaar in Vreeland gestegen en is dit mede oorzaak van de huidige druk op de kinderopvangcapaciteit in het pittoreske dorp aan de Vecht. 

Het CDA is voorstander van overleg: ‘Is het mogelijk om vanuit de gemeente bij het schoolbestuur aan te dringen op het belang of te bemiddelen in het organiseren van aanvullende voorzieningen rondom kinderopvang en BSO met het oog op de leefbaarheid van de kleine kernen?’ De gemeente laat weten dat op korte termijn een ambtenaar in gesprek gaat met het schoolbestuur maar ook dat de wethouder in gesprek gaat over de groei van de school en het dorp: ‘De gesignaleerde problematiek heeft uiteraard de aandacht van de gemeente. Ook hier geldt dat de gemeente geen of slechts beperkte sturingsmogelijkheden heeft vanwege marktwerking. Daarnaast spelen factoren zoals de beschikbaarheid van personeel en de beschikbaarheid van ruimte(s) een rol hierin,’ aldus gemeente Stichtse Vecht.


Meer nieuws