Zwemlust krijgt nieuwe fosfaatinstallatie voor schoon water

Bij zwemvereniging Zwemlust in Nieuwersluis wordt vrijdag 17 september een nieuwe fosfaatinstallatie officieel in gebruik genomen. (Archieffoto ter illustratie)

De fosfaatinstallatie bij Zwemlust verwijdert fosfaat uit de zwemplas zodat zwemmers kunnen zwemmen in schoon water. Fosfaat komt in de plas door kwelwater. Teveel fosfaat kan leiden tot overmatige groei van (blauw)algen. Kwelwater is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Het verbeteren van de waterkwaliteit is een van de belangrijkste taken van het waterschap.

 Experiment 
Voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het van belang om te experimenteren met een nieuw type installatie die voedingsstoffen uit het water haalt en hopelijk breder toepasbaar is in het waterschapsgebied. Dit draagt bij aan het behalen van de Europese doelen rond het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Samenwerken voor schoner water
De nieuwe fosfaatinstallatie is er gekomen door een samenwerking tussen zwemvereniging Zwemlust en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit soort samenwerkingen zijn onmisbaar om het oppervlaktewater schoner te krijgen. Eerder bouwde zwemvereniging Zwemlust al een fosfaatfilter. Dat was mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Stichtse Vecht, Lionsclub Over Holland en Stichting SBB Fonds Breukelen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe fosfaatinstallatie is de kennis en ervaring gebruikt die is opgedaan bij het eerdere fosfaatfilter.