zondag 15 oktober 2023

[Audio-interview]: Historische kring Loenen is een levendige kring

De kernen Loenen a/d Vecht, Loenersloot, Nigtevecht, Nieuwersluis en Vreeland hebben samen een eigen historische kring. Micha Cluysenaer is daar als bestuurslid nauw bij betrokken. Ze vertelt in deze audio onder meer over hoe de historische kring binnenkort het 30 jarig bestaan gaat vieren. Daar kunnen ook niet leden bij aanwezig zijn. U hoort dat in de audio!

Grijs van haar, Jong van Geest