woensdag 26 januari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Podcast Wim Ubaghs van de PVV

Aangeschoven bij ons aan tafel is het direct duidelijk dat het onvervalste PVV geluid ook de komende jaren te horen zal zijn uit monde van Wim Ubaghs.

Podcast "Rondom De Raad"