zondag 21 april 2019

Podcast Zaterdag Live: Subsidie voor een kerkenvisie

Het ministerie van OCW biedt gemeenten subsidie aan voor het opstellen van een kerkenvisie. Christenunie/SGP vindt het belangrijk dat over dit onderwerp wordt nagedacht en heeft de gemeente gevraagd deze subsidie aan te vragen. Op deze manier kan een document worden opgesteld met een visie die breed gedragen wordt, omdat alle belanghebbenden hun mening kunnen geven. Wat willen wij met onze kerkgebouwen en wat betekenen ze voor alle bewoners van Stichtse Vecht. Het is goed om daar over na te denken zodat in de toekomst geen overhaaste besluiten genomen hoeven te worden. Ike Roetman legt graag uit waarom Christenunie/SGP een kerkenvisie belangrijk vindt.

Podcasts