maandag 1 februari 2021

Podcast Zaterdag Live: Linda Seewald

Van 1 tot 6 februari wordt er digitaal gecollecteerd door de Hersenstichting. Linda Seewald legt in de uitzending van Liefdewerk oud papier uit hoe dat werkt. De opbrengst van de collecte gaat naar onderzoek, daar valt ook hersenschade door corona onder.

Podcasts