Grand Café René

René van Elst is geen onbekende en heeft al vele uren op de radio gevuld bij RTV Stichtse Vecht.