dinsdag 5 april

Raad in debat over rapport verkenner

Tijdens de extra raadsvergadering van 4 april jongstleden stond het rapport van de verkenner centraal.

Rondom de Raad