woensdag 8 juni 2022

Samenvatting Rondom de Raad 7 juni 2022

Stichtse Vecht heeft voor de periode 2022 - 2026 een nieuw college van B&W en een nieuw coalitieakkoord. Kijk naar de samenvatting van Rondom de Raad van 7 juni jongstleden.

Rondom de Raad