woensdag 28 september 2022

Integrale uitzending Rondom de Raad 27 september 2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september jongstleden werd de nieuwe kinderburgemeester Elis Yikilmaz geïnstalleerd, inwoners spraken in en uitten hun zorgen over het leerlingenvervoer, de bestuursrapportage 2022 werd aangenomen en de raad stemde in met de motie 'Zorgen om het platteland' en stemde unaniem in om het voorbeeld van de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam te volgen en indicaties voor onbepaalde tijd binnen de Wmo mogelijk te maken

Rondom de Raad