RTV Stichtse Vecht
woensdag 9 november 2022

Wat betekent de sluitende begroting van 2023 nu voor de inwoners van Stichtse Vecht?

De gemeenteraadsvergadering van 8 november stond in het teken van de programmabegroting 2023 en de bijbehorende Algemene Beschouwingen. De begroting werd met brede steun aangenomen. Maar wat betekent dat nu concreet voor de inwoners van Stichtse Vecht?

Rondom de Raad