woensdag 8 november

Gemeenteraad unaniem over begroting 2024

Op 7 november vergaderde de raad van Stichtse Vecht. Daarin stond de begroting voor 2024 en het meerjarenperspectief centraal. Deze werd unaniem met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

Rondom de Raad