woensdag 8 november 2023

Integrale uitzending Rondom de Raad 7 november 2023

Tijdens de raadsvergadering van 7 november jongstleden stond de begroting 2024 en het meerjarenperspectief centraal. Deze werd unaniem door de gemeenteraad van Stichtse Vecht aangenomen.

Rondom de Raad