woensdag 27 september

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 26 september 2023

Op dinsdag 26 september vergaderde de raad van Stichtse Vecht. Lokale politici gingen met elkaar in debat over de Woonvisie 2023-2030 en tal van bijbehorende amendementen en moties. Daarnaast boog de raad zich over een motie met betrekking tot het ophalen van Kerstbomen door kinderen en de vierde aanvliegroute naar Schiphol. In de samenvatting ziet u welke besluiten de raad heeft genomen.

Rondom de Raad