RTV Stichtse Vecht
woensdag 9 maart 2022

Vooronderzoek voor meer duidelijkheid over rioleringssituatie Breukelen

De gemeenteraad is akkoord met het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan 2022 - 2026. Speciale aandacht ging naar de situatie aan de Ventweg / Straatweg in Breukelen. Eind mei moet er door middel van een vooronderzoek meer duidelijkheid zijn over de situatie ter plaatse.

Rondom de Raad