RTV Stichtse Vecht
woensdag 29 juni 2022

Integrale uitzending Rondom de Raad 28 juni

Op dinsdag 28 juni kwamen raadsleden bij elkaar om te vergaderen en besluiten te nemen. De vergadering werd geschorst en wordt 5 juli samen met de behandeling van de Kaderbrief 2023 voortgezet. De integrale uitzending van Rondom de Raad van 28 juni jongstleden is in zijn geheel terug te zien.

Rondom de Raad