woensdag 8 juni 2022

Interview met nieuwe raadsleden

Doordat drie raadsleden nu wethouders zijn geworden (Frank van Liempdt, Arjan Wisseborn en Karin van Vliet) verwelkomde de raad van Stichtse Vecht drie nieuwe raadsleden: Frank Venus namens Lokaal Liberaal, Mishael van Luipen namens VVD en de heer Van Sligtenhorst namens Streekbelangen. De drie nieuwe raadsleden schoven vooraf de raadsvergadering aan bij het politieke programma Rondom de Raad.

Rondom de Raad