donderdag 13 mei 2021

Raad in meerderheid akkoord met prioritering van werkzaamheden

In meerderheid is de raad in de vergadering van 11 en 12 mei akkoord gegaan met de door het college van B&W voorgestelde prioritering van werkzaamheden van de ambtelijke organisatie.

Rondom de Raad