woensdag 27 september

Integrale uitzending Rondom de Raad 26 september 2023

Op 26 september vergaderde de gemeenteraad van Stichtse Vecht. In deze vergadering nam het de Woonvisie 2023 - 2030 aan en boog zich over de motie 'Kerstbomen' van het CDA en de motie '4e aanvliegroute Schiphol' van initiatiefnemer GroenLinks.

Rondom de Raad