woensdag 8 juni 2022

Integrale uitzending Rondom de Raad 7 juni

In de raad van 7 juni jongstleden werd door de raad het coalitieprogramma 2022 - 2026 aangenomen en werden de vier nieuwe wethouders van de gemeente benoemd en geïnstalleerd. Omdat er drie wethouders doorschuiven als raadslid zijn er ook drie nieuwe raadsleden benoemd en geïnstalleerd. De gehele uitzending van Rondom de Raad is hier terug te zien.

Rondom de Raad