donderdag 9 juli 2020

Raad akkoord met nieuwe koers buurthuizen en wijkcentra

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is in de raadsvergadering van 8 juli akkoord gegaan met het plan van het college van B&W om met een nieuwe koers van buurthuizen en wijkcentra aan de slag te gaan. De strategische koers geeft beleidslijnen om de exploitatie, het beheer en het eigendom van dorpshuizen en wijkcentra te harmoniseren en te optimaliseren. Dit helpt om de dorpshuizen en wijkcentra toekomstbestendig te maken en daardoor kunnen zij hun rol als multifunctionele ontmoetingsruimte blijven vervullen.

Uitzending gemist