woensdag 15 juli 2020

Maarssenbroekse toerit (voorlopig) niet afgesloten

Tijdens de raad van 14 juli stond het 'Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag' op de agenda. De raad is niet akkoord met afsluiting van de toerit naar de Zuilense Ring vanaf de Floraweg in Maarssenbroek. Wel nam het unaniem een motie aan die het college van B&W de opdracht geeft aan de slag te gaan met belangrijke randvoorwaarden zoals een alternatieve ontsluiting.

Uitzending gemist