woensdag 30 september 2020

Raad akkoord met ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) en lokale opgave

Tijdens de raadsvergadering van 29 september is de raad akkoord gegaan met het raadsbesluit Ontwerp Regionale Energie Strategie. Daarnaast heeft de raad ingestemd om lokaal 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TWh in 2040 aan duurzame energie te realiseren. Weerstand is er tegen de oplossing in de vorm van windenergie. Stichtse Vecht richt zich op toepassing van zonne-energie en wordt gevraagd open te blijven staan voor duurzame alternatieven.

Uitzending gemist