woensdag 8 juli 2020

Van Liempdt terug als wethouder?

Tijdens de raad van 7 juli werd vanuit Lokaal Liberaal voormalig wethouder en huidig raadslid Frank van Liempdt voorgedragen voor wethouder van Stichtse Vecht. De voordracht van Van Liempdt leidde tot een fel en emotioneel debat in de raad. Van Liempdt zelf pareerde de kritiek en gaf aan van zijn fout geleerd te hebben. Omdat er digitaal werd vergaderd, kregen raadsleden na de raad de mogelijkheid om hun stembriefje in te leveren bij de griffie. Woensdagavond 8 juli wordt duidelijk of van Liempdt wel of niet door een meerderheid van de raad wordt gesteund als vierde wethouder van Stichtse Vecht.

Uitzending gemist