Vacatures

Vacatures

We hebben op dit moment de volgende vacatures:

  1. Lid van het PBO
  2. Reportagemakers
  3. Maatschappelijke stages
  4. Freelance stages
  5. Buurtambassadeurs 


1. Lid van het PBO

We hebben een vacature in het  PBO.


Wat is eigenlijk het PBO ?  

Het PBO is programmabeleidbepalend orgaan van onze omroep. Naast het bestuur en de redactie, is het PBO een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Als PBO komen wij minimaal drie keer per jaar bij elkaar om het media-aanbodbeleid vast te stellen en te controleren of we met onze programma’s voldoen aan de wettelijke normen. 

De leden van ons PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo hebben we een directe binding met het publiek waar onze omroep zich op richt. Bij elke vergadering is de voorzitter Eric Loman van de omroep aanwezig om ons op de hoogte te houden van de bestuurlijke plannen. En ook bij elke vergadering is onze hoofdredacteur Robbert Oelp aanwezig. Hij praat het PBO bij over het bereik van de online omgeving (website en social media), de redactionele plannen op het gebied van items in tekst, audio en beeld, programma’s van het radio- en televisiestation en de kabelkrant. 

Naast deze wettelijke verplichtingen zijn het bovendien gezellige bijeenkomsten waar we trotse gesprekken voeren over onze omroep.

Heb je zin om deel te nemen aan het PBO? Neem dan contact op met Jan van Liempdt (voorzitter van het PBO)

Mailen kan naar jan.vanliempdt@rtvsv.nl

2. Reportagemakers

Bij onze lokale media-instelling zijn we altijd op zoek naar jong talent met gevoel voor nieuwsgaring. Hierbij is het belangrijk te weten dat we op dit moment geen opleidingscapaciteit hebben om mensen op te leiden teneinde reportages te gaan maken.

Wat we zoeken zijn enthousiaste vrijwilligers met kennis van filmen, presenteren en editten. Want onze repoteams bestaan meestal uit twee vrijwilligers die samen op pad gaan en een compleet item afleveren. Uiteraard is het wel mogelijk bij de start voor begeleiding en advies te zorgen. We zoeken dus geen "het lijkt me wel leuk..." mensen.

3. Maatschappelijke stages

Het lopen van een maatschappelijke stage van scholen is bij ons mogelijk. Maatschappelijke stages worden bij RTV Stichtse Vecht gekoppeld aan het wekelijkse TV-programma Studio Stichtse Vecht. Met dit programma kom je in aanraking met alle facetten van het maken van een tv-programma: redactie - audio - camera - regio en dergelijke. Mail voor de mogelijkheden met: vacatures@rtvstichtsevecht.nl.

4. Freelance stages

Studeer jij journalistiek, communicatie of media en wil jij je freelance stage lopen bij RTV Stichtse Vecht? Mail voor nadere info en een gesprek met: vacatures@rtvstichtsevecht.nl.

5. Buurtambassadeurs

Het platform van RTV Stichtse Vecht is het platform voor en door inwoners van Stichtse Vecht. Wij willen zo veel mogelijk nieuws/informatie uit de kernen van Stichtse Vecht aan het voetlicht brengen. Per kern / wijk zoeken wij buurtambassadeurs die het leuk vinden om verslag te doen van gebeurtenissen in hun wijk of kern. Verslag doen kan via een artikel en wat foto’s maar kan ook in audio- of videovorm. Afhankelijk van jouw kennis, kunde en talent bepalen we samen wat mogelijk is. Sollicitaties met CV naar vacatures@rtvstichtsevecht.nl.

==================================

Noot:

Let op dit is VRIJWILLIGERS werk. Werkgebied: studio in Maarssendorp. Sollicitaties met CV naar vacatures@rtvstichtsevecht.nl.

Wij geven geen vergoedingen.