'We stoppen met het mantelzorgcompliment'

dinsdag 04 juni 2019 09.03 uur

Het college van B&W heeft onlangs de Kadernota 2020 aan de raad gestuurd. De nota laat een moeilijk financieel beeld zien vooral veroorzaakt door daling van de Rijksinkomsten en stijging van de uitgaven voor het sociaal domein. Het college concludeert dat ambities kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. In het programma Rondom de Raad werd stil gestaan bij de huidige financiële situatie. Wethouder Veneklaas kondigde al een maatregel aan: het stoppen van het onder mantelzorgers gewaardeerde mantelzorgcompliment.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES