Liefdewerk Oud papier - Marijke Boot

zaterdag 27 februari 2021 20.41 uur

In een gesprek met Marijke Boot wordt er gekeken naar de actie samen tegen eenzaamheid. Marijke is Opbouwwerker van Welzijn Stichtse Vecht voor Breukelen en Loenen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES