Samenvatting raadsvergadering 2 maart 2021

woensdag 03 maart 2021 14.18 uur

Op dinsdag 2 maart jongstleden vergaderde de gemeenteraad van Stichtse Vecht digitaal en nam tijdens deze vergadering een aantal besluiten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES